FAQ    Český jazyk
Kategorie

Videa

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 1. část (27.2.2013)

Kontrola podkladu před zateplením

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 2. část (25.7.2013)

Pokládání izolačních desek

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 3. část (25.7.2013)

Lepení izolačních desek na dřevěné podklady

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 4. část (25.7.2013)

Pokládání desek - metoda okrajových pásů

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 5. část (25.7.2013)

Pokládání desek ve dvou vrstvách

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 6. část (25.7.2013)

Pokládání desek -  zbytkové kusy

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 7. část (25.7.2013)

Lepení styčných okrajů desek

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 8. část (25.7.2013)

Lepení desek   rovné napojení na střechu

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 9. část (25.7.2013)

Lepení desek  -  šikmé napojení na střechu

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 10. část (25.7.2013)

Horní přířezy ve tvaru L

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 11. část (25.7.2013)

Spodní přířezy ve tvaru L

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 12. část (25.7.2013)

Řešení dilatačních spár

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 13. část (25.7.2013)

Překrytí skříňky na rolety

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 14. část (25.7.2013)

Řezání izolačních desek přístrojem IsoBoy

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 15. část (25.7.2013)

Čištění okenních rámů

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 16. část (25.7.2013)

Tmelení okenních ostění

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 17. část (25.7.2013)

Tmelení napojovací okenní lišty rolety

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 18. část (25.7.2013)

Okenní napojovací lišty a pěnování okna

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 19. část (25.7.2013)

Zatmelení okapničkových lišt

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 20. část (25.7.2013)

Tmelení rohových lišt

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 21. část (25.7.2013)

Montáž podezdívkových lišt

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 22. část (25.7.2013)

Lepení desek Dalmatiner - řešení podezdívek

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 23. část (25.7.2013)

Podezdívkové termoprofily

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 24. část (25.7.2013)

Řešení podezdívek armováním

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 25. část (25.7.2013)

Upevňování hmoždinek v oblasti soklu

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 26. část (25.7.2013)

Broušení izolačních desek

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 27. část (25.7.2013)

Zatmelení a armování plochy

Přehrát

Montáž kontaktního zateplovacího systému CAPATECT - 28. část (25.7.2013)

Penetrační nátěry a omítky

Přehrát